Home Interventions For Your Beauty Kompresivni sindrom
Kompresivni sindrom
There are no translations available.

 

 

1. Sindrom karpalnog tunela

Sindrom karpalnog tunela nastaje prilikom pritiska na n.medijanus u karpalnom tunelu. Najmanje povećanje tkivne mase iz određenog razloga može uzrokovati kompresiju i ishemiju nerva. Češći je kod žena u menopauzi, trudnoći, obolelih od reumatoidnog artritisa. Simptomi koji nastaju kao posledica kompresije ovog nerva su bol, parestezije i hipoestezije u predelu prva tri prsta.

2. Sindrom pronatora

Kod ovog sindroma kompresija n.medianusa nastaje u visini m.pronatora teresa tj.u nivou lakta. Simptomi koji ga karakterišu su bol na fleksornoj strani podlaktice, senzorni deficit palca i prva tri prsta, totalni i delimični gubitak fleksije proksimalnog interfalangealnog zgloba palca. Simptomi se pojačavaju sa fizičkom aktivnošću. Hirurška terapija obuhvata dekompresiju nerva u nivou mišića pronatora teresa. Lakat je imobilisan u blago savijenom položaju nedelju dana, posle koje se počinje sa fizikalnom terapijom.

3. Prednji interosealni sindrom, kompresija grane n.medianusa-n.interosseus

Sindrom karakteriše blag, duboki bol u podlaktici koji se pogoršava sa fizičkom aktivnošću, a smiruje u miru. Senzorni ispadi prstiju mogu biti odsutni, a glavna karakteristika je slabost mišića fleksora palca i kažiprsta ( m.flexor pollicis longus i m.flexor profundus indicis ). Lečenje je hirurško, podrazumeva oslobađanje nerva od kompresije. Poboljšanje funkcije se javlja već u prva dva do tri meseca.

Mallet Finger/Čekićast Prst

Najčešće nastaje zbog rupture distalnog pripoja ekstenzorne tetive sa sledstvenim čekićastim deformitetom. Leči se imobilizacijom sa prstom u blagoj hiperekstenziji u trajanju od 8 nedelja.

Butonijeova lezija

Predstavlja rupturu centralnog dela ekstenzorne tetive koja se pripaja na bazi medijalne falange. Nastaje deformitet u vidu fleksije proksimalnog interfalangealnog zgloba i hiperekstenzije distalnog interfalangealnog zgloba. Lečenje je uglavnom konzervativno u trajanju od 6 nedelja.

Trigger Finger-Škljocavi Prsti (digitalni stenozirajući tenovaginitis) 

Predstavlja pojavu otežane ekstenzije (pružanja) prstiju praćene zvučnim fenomenom škljocanja. Nastaje zbog disproporcije između fleksornih tetiva i tetivne ovojnice. Češće se javlja kod žena, a najčešće su zahvaćeni III i IV prst. Operativno lečenje je efiksano i dovodi to trajnog izlečenja.

Dekervenov Stenozantni Tenovaginitis (Morbus De Quervain’s)

Bolest nastaje posle dogotrajnih pokreta palca kada na tetivnim ovojnicama mišića palca, usled trenja, dođe do zapaljenskih promene. Izraz „tendinitis“ označava određeni zapaljenski proces i posledični otok.

Ovo zadebljanje tetiva uzrokuje bol koji zrači ka podlaktici i otok u predelu korena palca. Simptomi se naročito naglašavaju kod formiranja pesnice, hvatanja ili okretanja zgloba. Nastaje kod žena starih 40-50 godina koje su intenzivnije koristile palac, često je povezan sa trudnoćom, inflamatronim artritisom i reumatskim bolestima. Dijagnoza se postavlja Finkelštajnovim testom (šaka se formira u pesnicu sa prstima preko palca, a zglob se savija ka malom prstu). Ovaj test je izuzetno bolan kod osoba sa Dekervenovim tenovaginitisom.