Tumori šake
There are no translations available.

 

Benigni tumori

1. GIGANTOCELULARNI TUMOR tetivnih ovojnica je benignog porekla, ali ima visoku stopu recidiviteta. Najčešće se javlja na palmarnoj strani prstiju, a predstavlja spororastući tumor.

2. GLOMUS TUMORI se često nalaze u nokatnom ležištu i daju klasičan trijas simptoma- bol, palpatorna osetljivot i osetljivost na hladnoću.

3. ENHONDROMI predstavljaju najdestruktivnije benigne koštane tumore koji obično zahvataju proksimalnu falangu prsta. Često prouzrokuju patološki prelom.

4. LIPOMI se javljaju obično u ženskih osoba između 30 i 60 godine. Mobilni su i bezbolni i kada se uvećaju mogu da dovedu do kompresivnih neuropatije.

Tumorolike tvorevine

1. GANGLIONI-HIGROMI su najčešći tumefakti na šaci. Ove promene su mekane i bezbolne. Lečenje se sastoji u aspiraciji sadržaja, ali sa 50 % pojave recidiva ili hirurškom odstranjivanju posle čega je recidiv takodje moguć, ali u manjem procentu.

2. MUKUSNE CISTE se javljaju na dorzumu distalnog interfalangealnog zgloba, a često su povezani sa osteoartrozom.