Home Interventions For Your Beauty Kongenitalne (urođene) anomalije šake
Kongenitalne (urođene) anomalije šake
There are no translations available.

 

 Kongenitalne (urođene) anomalije šake mogu se javiti u različitim oblicima – od poremećaja u formiranju delova ili njihovom diferentovanju, duplikacijama, preteranog ili nedovoljnog rasta kao i raznim generalizovanim abnormalnostima skeleta. Čak 50% kongenitalnih anomalija šake otpada na polidaktilije i sindaktilije.

Polidaktilija

označava postojanje prekobrojnog prsta, koji se najčešće javlja u području malog ili 5. prsta šake ili u području palca. Prekobrojni prst može biti samo privezak mekog tkiva ili može sadržati sve koštane, tetivne i neurovaskularne strukture poput normalnog prsta. Lečenje je hirurško i preporučuje se u 1. godini života radi postizanja optimalne funkcije šake.

Sindaktilija

je urođena anomalija koja označava spojene, srasle prste u deteta. Javlja se u 1 od 1000 živorođene djece, a dva puta češća u dečaka. Može biti inkompletna ili kompletna, a najčešće su srasli 3. i 4. prst. Leči se hirurški u uzrastu od 6. meseci do 4. godine zavisno od tipa sindaktilije.U prvom hirurškom postupku oslobađa se samo jedna strana prsta, a plastično-rekonstrukcijski postupak obuhvata multiple «Z»-plastike i primenu slobodnih kožnih transplantata pune debljine kože kako bi se šaka u celini rekonstruisala.

 

Adaktilija

 predstavlja kongenitalni nedostatak prstiju, dok afalangija predstavlja nedostatak falangi. Leči se produženjem prstiju ili transplantacijom (mikrohirurškom) prsta sa noge na ruku.

Preterani rast (gigantizam)

predstavlja patološko proširenje skeleta i mekotkivnog omotača prstiju, dok hipoplazija (nedovoljan rast) najčešće zahvata palac koji je smanjen i nedovoljno razvijen. Lečenje je hirurško i neophodno je kreiranje novog palca policizacijom (transpozicija nekog od prstiju na mesto palca).