Korekcija bradavica
There are no translations available.


Uvučena jedna ili obe bradavice je uglavnom nasledna pojava. Vlada mišljenje da se bradavice mogu izvući dojenjem, što je retka pojava. Operativno lečenje je jedini načen rešavanja tog problema.

                                                                        bradavice uvučene

 

Kandidati

Osobe sa uvučenom jednom ili obe bradavice, oba pola.

 

Cilj

Postizanje estetskog efekta.

 

Rezovi i tehnika

Rez na koži je postavljen na ivici areole.

 

Trajanje

Kratko.

 

Anestezija

Lokalna anestezija.

 

Bolničko ili vanbolničko lečenje

Vanbolničko.